{{step.name}}

Priser

Valgte variant: {{priceResponseModel.Required.ExternalRef}}
{{priceResponseModel.Required.Name}}
({{priceResponseModel.Required.Price}} {{priceResponseModel.Required.Currency}})
Tilvalg
- {{option.Name}} ({{option.Price}} {{priceResponseModel.Currency}})
Total: {{priceResponseModel.TotalSum}} {{priceResponseModel.Currency}}:

2,5 cm

:

27 cm

Syvyys/paksuus:

1 cm

:

3 cm

:

1 cm

:

27 cm

:

0,1 kg

:

34 cm

:

0 cm

:

60-99 cm

:

0,1 KG

EAN:

5708877581176

Isometri

Download

Hoito-ohjeet

Download

Samankaltaisia ​​tuotteita