{{step.name}}

Priser

Valgte variant: {{priceResponseModel.Required.ExternalRef}}
{{priceResponseModel.Required.Name}}
({{priceResponseModel.Required.Price}} {{priceResponseModel.Required.Currency}})
Tilvalg
- {{option.Name}} ({{option.Price}} {{priceResponseModel.Currency}})
Total: {{priceResponseModel.TotalSum}} {{priceResponseModel.Currency}}

:

40 cm

:

3,5 cm

Syvyys/paksuus:

3,5 cm

:

5 cm

:

45 cm

:

5 cm

:

0,5 kg

:

35 cm

:

35 cm

:

40-59 cm

:

0,6 KG

EAN:

5708877726041

Isometri

Download

Samankaltaisia ​​tuotteita