{{step.name}}

Priser

Valgte variant: {{priceResponseModel.Required.ExternalRef}}
{{priceResponseModel.Required.Name}}
({{priceResponseModel.Required.Price}} {{priceResponseModel.Required.Currency}})
Tilvalg
- {{option.Name}} ({{option.Price}} {{priceResponseModel.Currency}})
Total: {{priceResponseModel.TotalSum}} {{priceResponseModel.Currency}}

:

35 cm

:

21,4 cm

Syvyys/paksuus:

20 cm

:

25 cm

:

40 cm

:

25 cm

:

2 kg

:

34 cm

:

0 cm

:

0-40 cm

:

2,3 KG

EAN:

5711112906306

Isometri

Download

Hoito-ohjeet

Download

Samankaltaisia ​​tuotteita