Tavarantoimittajat

Dansani tunnustaa YK:n ihmisoikeuksien maailmanjulistuksen (1948) ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n ydinkonventiot työntekijöiden perusoikeuksista (1998). Dansani tunnustaa myös Maailman kauppajärjestön (WTO) suositukset ja toimintaohjeet. Kaikkien tavarantoimittajiemme on oltava WTO:n jäseniä. Lisäksi vaadimme, että toimittajamme noudattavat EU:n REACH- ja RoHS-säädöksiä.

Työntekijät – ihmisoikeudet ja työntekijän oikeudet

”Code of Conduct” on Dansanin ja sen tavarantoimittajien välinen toimintaohjeisto. Ohjeiston vaatimukset perustuvat kansainvälisen työjärjestö ILO:n ydinkonventioihin työntekijöiden perusoikeuksista, ja odotamme tavarantoimittajiemme noudattavan niitä. Ohjeiston avulla varmistetaan, että tuotteidemme valmistuksessa noudatetaan tavoitettamme kohdella kaikkia sidosryhmiä vastuullisesti. Odotamme, että tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit noudattavat kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua koskevia ja lahjonnan välttämistä koskevia standardeja.

Haluamme

 • Pyrkiä solmimaan pitkäaikaisen ja terveen yhteistyösopimuksen tavarantoimittajiemme kanssa kummankin osapuolen hyödyksi. Sopimuksia solmittaessa rakentava dialogi tavarantoimittajien kanssa on osa prosessia.
 • Valita tavarantoimittajamme ja yhteistyökumppanimme laadun, saatavuuden, suorituskyvyn, luotettavuuden, palvelun ja hinnan perusteella.
 • Perustaa yhteistyömme keskinäiselle luottamukselle. Odotamme, että tavarantoimittajamme ja yhteistyökumppanimme harjoittavat reilua ja eettistä liiketoimintaa. Emme maksa emmekä vastaanota lahjuksia tai muita laittomia maksuja.

Näin Dansani noudattaa Code of Conduct -toimintaohjeistoa

 • Kaikkien Dansani-konsernin tavarantoimittajien on taattava kaikille työntekijöilleen terve ja turvallinen työympäristö.
 • Työntekijöillä on oltava vapaus järjestäytyä ja oikeus voimassa olevien lakien mukaisiin työehtosopimuksiin.
 • Yleisesti voimassa olevien paikallisten tai kansallisten työllisyyslakien on pädettävä kaikille työntekijöille.
 • Työajasta sovitaan yrityksen ja työntekijän kesken.
 • Yrityksissä, joissa toimii järjestäytyneitä ammattiliittoja, työaika määräytyy yleisen työehtosopimuksen mukaisesti.
 • Kaikilla lapsilla on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen.
 • Toimittajan on varmistettava, ettei sen yrityksissä työskentele alle 15-vuotiaita tai alaikäisiä lapsia.
 • Kansallisen lain puitteissa 12–15-vuotiaat lapset voivat tehdä kevyttä työtä muutamia tunteja päivässä edellyttäen, ettei työ vahingoita heidän fyysistä tai psyykkistä terveyttään ja kehitystään eikä estä koulunkäyntiä.
 • Dansani ei tee yhteistyötä syrjintää harjoittavien tai pakkotyövoimaa pitävien tavarantoimittajien kanssa
 • Pakkotyövoimaa pitävien tavarantoimittajien kanssa. Dansanin tavoitteena on, että kaikki EU:n ulkopuoliset tavarantoimittajat vahvistavat noudattavansa ”Code of Conduct” -toimintaohjeistoamme. Pyrimme myös tekemään tarkastuksia EU:n ulkopuolella olevien tavarantoimittajien luona ja dokumentoimaan tarkastuskäynnit.