CSR

Tavarantoimittajat

”Code of Conduct” on Dansanin ja sen tavarantoimittajien välinen toimintaohjeisto. Ohjeiston vaatimukset perustuvat kansainvälisen työjärjestö ILO:n ydinkonventioihin työntekijöiden perusoikeuksista, ja odotamme tavarantoimittajiemme noudattavan niitä.

Lisätietoja tästä

Yhteiskunta

Dansani keskittyy kaikilla toiminta-alueillaan yritysvetoiseen yhteiskuntavastuuseen. Se ulottuu raaka-aineiden ja tavarantoimittajien valinnasta sisäisiin prosesseihimme, sosiaaliseen työympäristöön ja tuotteiden toimitukseen. Olemme laatineet oman ympäristöpolitiikkamme, jonka tavoitteena on minimoida ympäristöön ja ilmastoon kohdistuva kuormitus.

Lisätietoja tästä

Kestävä kehitys ja ympäristö

Dansani kehittää, valmistaa ja markkinoi kylpyhuonetuotteita. Samalla vaalimme yli 30-vuotista korkean laadun ja hyvän käsityön perinnettä. Lähtökohtanamme on tervejärkinen liiketoiminta sekä ympäristö- ja ilmastotoimiemme vahvistaminen.

Lisätietoja tästä

Työntekijät

Dansani haluaa luoda puitteet työssä viihtymiselle ja panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Huolehdimme mm. työympäristön korkeista turvastandardeista ja työntekijöistä yksilötasolla parantamalla heidän ja yrityksemme turvallisuutta. Tarjoamme kaikille työntekijöille sairausvakuutuksen ja lisäksi pyrimme vähentämään työtapaturmien määrää, rajoittamaan kemikaalien käyttöä ja ehkäisemään toistuvien työtehtävien aiheuttamia virheasentoja ja kulumia.

Lisätietoja tästä

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Dansani sopeuttaa strategiansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Olemme valinneet niistä seuraavat neljä, joiden avulla voimme tukea ohjelmaa globaalisti parhaalla tavalla ja joiden eteen työskentelemme jatkuvasti.

Lisätietoja tästä