YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Dansani sopeuttaa strategiansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Olemme valinneet niistä seuraavat neljä, joiden avulla voimme tukea ohjelmaa globaalisti parhaalla tavalla ja joiden eteen työskentelemme jatkuvasti.

3 Terveyttä ja hyvinvointia
7 Edullista ja puhdasta energiaa
8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
12 Vastuullista kuluttamista

Dansanin työ YK:n kestävän kehityksen ohjelman tueksi

YK:n huippukokouksessa vuonna 2015 laadittiin maailmalle 17 kestävän kehityksen tavoitetta vuoteen 2030 mennessä. Ne sitovat ja ohjaavat niin rikkaita kuin köyhiä maita kamppailussa epätasa-arvoa vastaan, ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, köyhyyden poistamisessa sekä terveyden, koulutuksen, kasvun ja työn saamiseksi kaikille. YK:n kestävän kehityksen ohjelma on näin ollen ilmaus globaalista vastuusta ja halusta luoda parempi maailma.

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

Dansani pyrkii vastaamaan työntekijöidensä terveydestä ja hyvinvoinnista. Se tapahtuu mm. luomalla työpaikkoja, jotka yhtäältä eivät turhaan kuluta työntekijäresursseja ja toisaalta luovat taloudellista kasvua. Pyrimme välttämään viihtymättömyyden, stressin ja sairauspoissaolojen riskiä.

 • Henkilöstöruokalassamme tarjotaan terveellistä ruokaa ja mahdollisuutta eri osastojen työntekijöiden yhdessäoloon.
 • Työterveyshuollossamme on mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen ja hoitoon.
 • Tuemme kuntoa edistävää toimintaa, esim. juoksua ja pyöräilyä.
 • Olemme savuton työpaikka.
 • Teemme vuosittain opintomatkan, jonka aikana keräämme ammatti-inspiraatiota, vahvistamme yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kuntoilemme yhdessä.
 • Teemme jatkuvasti työtä melun vähentämiseksi sekä tuotannossa että hallinnossa. Olemme laatineet ohjeet melun vähentämiseksi avokonttoriympäristössä.
 • Hyvän päivärytmin takaamiseksi toimisto- ja tuotantotiloissamme on runsaasti suuria päivänvaloa antavia ikkunoita, lisäksi valaisemme tiloja LED-valoin.

EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA

Dansanille on itsestäänselvyys ottaa vastuu ympäristöstä. Sen takia olemme ottaneet käyttöön erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla vähennämme ympäristö- ja ilmastovaikutustamme.

Keskeisiä alueita ovat:

 • Kehittää tuotteita ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen valmistuksen, käytön ja hävityksen aikana.
 • Muotoilla tanskalaisen käsityöperinteen mukaisia laatutuotteita, joita voidaan käyttää monia vuosia. Ostamalla laatua säästetään ympäristöä, kun tuotteita ei tarvitse vaihtaa usein.
 • Käyttää raaka-aineita, vettä ja energiaa tehokkaasti ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
 • Rajoittaa toimintamme aiheuttamia päästöjä, jätettä ja jätevesiä.
 • Ylläpitää huippuluokan työturvallisuutta ja edistää vastuullista ympäristöasennetta.
 • Parantaa ympäristövastuutamme yhdessä työntekijöidemme, tavarantoimittajiemme, asiakkaidemme ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA

Varmistamme optimaalisen fyysisen ja psyykkisen työympäristön. Pyrimme mm. lisäämään jatkuvasti työturvallisuutta ja välttämään työtapaturmia.

 • Organisaatiossamme on työntekijöitä kaikista yhteiskuntakerroksista sekä monista etnisistä ja kulttuurisista taustoista.
 • Työllistämme ihmisiä, joilla on psyykkisiä, fyysisiä tai sosiaalisia rajoitteita.
 • Dansanin työntekijöillä on asianmukainen työsuhde alan voimassa olevien työehtosopimusten mukaisesti.
 • Kaikki työntekijät ja johtajat käyvät läpi vuosittaisen kehityskeskustelun, jossa laaditaan henkilökohtainen toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle.
 • Pysyäksemme ajan tasalla työpaikka- ja henkilöstöasioissa pidämme säännöllisesti osasto- ja henkilöstökokouksia.
 • Irtisanomisten sijaan kierrätämme työresursseja ajanjaksoina, jolloin toimintaa on vähemmän.
 • Tiettyjä tehtäviä on mahdollista kierrättää.
 • Tarjoamme mahdollisuuksien mukaan työtä myös seniori-ikäisille.
 • Teemme pistokokeita tavarantoimittajillamme luona, jotta voimme varmistua, että myös he tarjoavat kunnollisia työolosuhteita.

VASTUULLISTA KULUTTAMISTA

Dansani valmistaa tuotteensa ympäristöä säästäen. Käytämme raaka-aineita, vettä ja energiaa tehokkaasti ympäristövaikutustemme vähentämiseksi. Rajoitamme päästöjä, jätevettä ja jätettä mahdollisimman paljon.

Huomioimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia parantaa tuotteidemme ja tuotantomenetelmiemme ympäristöystävällisyyttä.

 • Olemme asentaneet liiketunnistimet valaistuksen ja energiankulutuksen minimoimiseksi.
 • Olemme parantaneet varastorakennustemme eristystä ja vähentäneet lämmityksen käyttöä.
 • Kierrätämme tuotantorakennustemme lämmöntuoton.
 • 95 % kaikesta jätteestä lajitellaan uusiokäyttöön.
 • Laskemme vapaaehtoisesti jätteemme minimoidaksemme luonnonvarojen käyttöä mahdollisimman paljon.
 • Minimoimme pahvin käyttöä ja käytämme uusiopahvia ja paperia tuotteiden pakkaamiseen.
 • Sammutamme tietokoneet ja näytöt, kun ne eivät ole käytössä.
 • Elektroniikkakomponenttien erottaminen tuotteistamme on helppoa, ja elektroniikkaromua syntyy vain minimaalisen vähän.
 • Rajoitamme kemikaalien ja vaarallisten aineiden käyttöä tuotteidemme sähkömateriaaleissa.
 • Käytämme puuta ja puukuitukomponentteja vain EU:n alueelta, jossa metsänistutuksesta on omat lakinsa ja säädöksensä.