Käyttöehdot

Yleistä tietoa

Dansani A/S
Haderslev
Finlandsvej 8
DK-6100 Haderslev
CVR-no.: 73318416

Puhelin: +45 73 22 29 00
Faksi: +45 73 22 29 94
Sähköposti: mail@dansani.dk

Kolmansien osapuolten toimittamat tiedot

Sivustolla olevat linkit on tarkoitettu vain käyttäjän tiedoksi. Dansani A/S ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tuottamasta tai muuten saataville asettamasta materiaalista riippumatta siitä, onko aineisto saatavilla verkkosivustolla olevan linkin kautta. Tällaisten kolmansien osapuolten on julkaistava laillisesti vaaditut tiedot itsestään omilla verkkosivustoillaan, eikä Dansani A/S vastaa mistään puuttuvista tai puutteellisista tiedoista.

Sähköpostin lähettäminen Internetin kautta

Sivuston käyttäjän on huomattava, että ulkoisten verkkojen kautta lähetettyjen salaamattomien sähköpostien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien ei tule lähettää henkilökohtaisia tietoja tai muita luottamuksellisia tietoja Dansani A/S -yhtiölle salaamattomina sähköposteina.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Dansani A/S -yhtiöllä on omistusoikeus, tekijänoikeudet © ja kaikki muut aineettomat oikeudet verkkosivustoonsa. Kaikki oikeudet pidätetään kaikissa maissa. Verkkosivuston sisällön julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain ei ole sallittua ilman Dansani A/S -yhtiön lupaa. Tämä ei koske materiaalin tallentamista tietokoneelle tai sen tulostamista henkilökohtaiseen käyttöön. Aineistoa voidaan lainata sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tapauksessa lähde on aina ilmoitettava. Verkkosivustolla näkyviä tavaramerkkejä tai logoja ei kuitenkaan saa jäljentää, julkaista tai jaella ilman Dansani A/S -yhtiön kirjallista lupaa.

Henkilötietojen käsittely

Dansani A/S tallentaa väliaikaisia tietoja käyttäjien vierailuista verkkosivustolle. Niistä ei voida tunnistaa henkilöitä, vaan niitä käytetään yksinomaan tilastollisiin tarkoituksiin.

Sovellettava lainsäädäntö

Edellä mainittuihin ehtoihin sovelletaan Tanskan lakia, ja kaikki verkkosivuston tai siinä tarjottujen palveluiden sisällöstä johtuvat riidat ratkaistaan tanskalaisessa tuomioistuimessa.

Vastuuvapaus

Dansani A/S ei vastaa hinnanmuutoksista, kirjoitusvirheistä, teknisistä tiedoista, tuotemuutoksista tai teknisistä seikoista johtuvista väripoikkeamista.