Yhteiskunta

Dansani keskittyy kaikilla alueilla yritysvetoiseen yhteiskuntavastuuseen. Se ulottuu raaka-aineiden ja tavarantoimittajien valinnasta sisäisiin prosesseihimme, sosiaaliseen työympäristöön ja tuotteiden toimitukseen.

SOSIAALINEN VASTUU

Olemme laatineet oman ympäristöpolitiikkamme, jonka tavoitteena on minimoida ympäristöön ja ilmastoon kohdistuva kuormitus. Pienistä puroista kasvaa suuria jokia. Siksi pyrimme toimimaan ympäristötietoisesti ja yhteiskuntavastuullisesti niin pienissä kuin suurissakin asioissa.

Työpaikoillamme työympäristö ja sosiaalinen viihtyvyys ovat tärkeitä. Dansanilla arvostetaan ihmisten erilaisuutta ja monimuotoisuutta.

Haluamme

 • Johtaa yhteiskuntavastuullista yritystä.
 • Olla hyvä kumppani, jonka sekä kuluttajat että myyjät haluavat valita mielenrauhansa ja hyvän omantuntonsa vuoksi.
 • Ottaa vastuuta yhteiskunnasta, jonka osa olemme.
 • Olla työpaikka, jossa työntekijämme viihtyvät ja jossa työskentelystä he ovat ylpeitä. Tämä lisää työssä viihtyvyyttä ja parantaa tuotteiden laatua.
 • Keskittyä lisäämään paikallista työllisyyttä kasvun kautta.
 • Luoda dynaaminen työympäristö ja hakea joukkoomme päteviä työntekijöitä.
 • Sitoutua erilaisiin sponsorointisopimuksiin alueellisesti ja paikallisesti.

Dansanin toimet johtaa yhteiskuntavastuullista yritystä

 • Tuemme koulutusjärjestelmää ja teemme yhteistyötä paikallisten ja alueellisten koulutuslaitosten kanssa. Tarjoamme oppisopimuskoulutusta, harjoittelumahdollisuuksia ja harjoittelupaikkoja.
 • Kannamme vastuumme, jotta saisimme nuoria työmarkkinoille ja tarjoamme joka vuosi oppilaspaikkoja myyntiin, hallintoon, ostoihin, varastoon ym. Tarjoamme myös mahdollisuuden tehdä päättötyön yrityksessämme.
 • Otamme aktiivisesti vastuuta integroida etnisiä vähemmistöjä ja muita vaikeasti työllistyviä, esim. vajaatyökykyisiä ihmisiä.
 • Dansanissa on paikka erilaisille uskonnoille ja mielipiteille. Yrityksenä olemme uskontoneutraali. 220 työntekijän joukossa on 11 eri kansallisuutta.
 • Olemme sitoutuneita paikallisyhteisöön.

Korruption vastainen politiikka ja talouden eettiset menettelysäännöt

Dansani on kansainvälinen yritys. Henkilökuntamme on yhteydessä lukuisiin julkisiin ja yksityisiin organisaatioihin, asiakkaisiin ja muihin kollegoihin ympäri maailmaa. Dansani tukee kansainvälistä korruption torjuntaa.

Nollatoleranssi korruptiota ja talousrikollisuutta kohtaan

Dansani on päättänyt ylläpitää korkeimpia työetiikan standardeja niin henkilöstömme keskuudessa kuin kaikilla toiminta-alueilla.

Korruptiontorjuntapolitiikkaamme ja sen käytänteitä sovelletaan Dansanin ja sen tytäryhtiöiden henkilöstöön. Sen tarkoituksena on varmistaa ja tukea käyttäytymistä ja työetiikkaa, jolle on ominaista korkea henkilökohtaisen ja organisatorisen koskemattomuuden taso sekä sisäisesti että ulkoisesti monien eri kumppaneidemme kanssa.

Korruptiontorjuntapolitiikkamme antaa henkilöstölle ohjeita heidän vaaditusta suhtautumisestaan korruptioon, korruptoituneisiin käytäntöihin ja antaa ehdotuksia korruption estämiseksi.

Mitä on korruptio?

Korruptio määritellään vallan väärinkäytöksi yksityisen edun vuoksi. Se vaikuttaa kaikkiin, joiden elämä, toimeentulo tai hyvinvointi riippuu viranomaisasemassa olevien ihmisten koskemattomuudesta. Se uhkaa yhteiskuntien vakautta ja turvallisuutta ja heikentää demokraattisia instituutioita ja arvoja.

Tämä määritelmä vastaa korruption käsitettä Tanskan rikoslaissa ja kansainvälisissä korruption vastaisissa yleissopimuksissa ja se kattaa tilanteet, joihin liittyy lahjusten ottamista ja antamista sekä muita aktiivisen tai passiivisen korruption tyyppejä.

Korruptio tunnetaan parhaiten lahjonnan, petosten, kavalluksen tai kiristämisen muodossa. Korruptiossa ei kuitenkaan yksinomaan ole kyse rahasta: se voi sisältää myös palvelujen tarjoamisen etujen saamiseksi, kuten suotuisan kohtelun, erityissuojan, lisäpalvelut tai nopeamman tapausten käsittelyn.

Mitä on talousrikollisuus?

Talousrikollisuuden katsotaan yleisesti kattavan seuraavat rikokset: petokset, sähköinen rikollisuus, rahanpesu, terrorismin rahoitus, lahjonta ja korruptio.

Talouden eettiset menettelysäännöt

Dansanin ja sen tytäryhtiöiden koko henkilöstö kunnioittaa ja edistää alla esitettyä ohjeistusta.

 • Eturistiriidat: Vältämme ristiriitoja - todellisia tai mahdollisia - henkilökohtaisten ja ulkoisten etujen välillä.
 • Emme anna tai hyväksy lahjontaa missään muodossa.
 • Emme yritä yksityistarkoituksissa vaikuttaa kehenkään henkilöön tai elimeen käyttämällä hyväksi virallista asemaa, voimaa tai uhkailua.
 • Emme käytä petosta, huijausta tai riko luottamusta saadaksemme epäoikeudenmukaisia tai epärehellisiä etuja.
 • Emme väärinkäytä tai muulla tavoin ohjaa meille uskottua omaisuutta tai varoja.
 • Emme anna, pyydä tai vastaanota suoraan tai epäsuorasti mitään lahjaa tai muuta palvelusta, joka voi vaikuttaa tehtävämme tai velvollisuuksiemme suorittamiseen tai harkintaan. Tämä ei koske tavanomaista vieraanvaraisuutta tai pieniä lahjoja.
 • Nepotismi ja suosikit. Emme suosi ystäviä, perhettä tai muita lähisuhteita rekrytoinneissa, hankinnoissa, avun toimittamisessa, neuvontapalveluissa tai muissa tilanteissa.
 • Rahanpesu. Ylläpidämme tiukkaa valvontaa ja menettelyjä asiakkaiden tunnistamiseksi ja todentamiseksi, jotta voimme suojautua talousrikoksilta ja rahanpesulta.
 • Tiedotus ja avoimuus. Varmistamme, että kaikki työntekijät tuntevat tämän käytännön.