Työntekijät

Dansani haluaa luoda puitteet työssä viihtymiselle ja panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Huolehdimme mm. työympäristön korkeista turvastandardeista ja työntekijöistä yksilötasolla parantamalla heidän ja yrityksemme turvallisuutta. Tarjoamme kaikille työntekijöille sairausvakuutuksen ja lisäksi pyrimme vähentämään työtapaturmien määrää, rajoittamaan kemikaalien käyttöä ja ehkäisemään toistuvien työtehtävien aiheuttamia virheasentoja ja kulumia.

Arvopohjaisista asenteista yhteiskuntavastuulliseen toimintaan

Haluamme

 • Olla työpaikka, jossa nykyiset ja tulevat työntekijät haluavat työskennellä sen vuoksi, mitä teemme ja millä tavoin toimimme.
 • Noudattaa paikallisia ja kansainvälisiä työoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevia lakeja. Työvoiman suhteen Dansani tukee YK:n Global Compact -aloitetta.
 • Tarjota turvallisen, terveen ja inspiroivan työympäristön sekä hakea joukkoomme päteviä ja sitoutuneita työntekijöitä.
 • Kehittää jatkuvasti työntekijöiden ammattillisia ja henkilökohtaisia kykyjä.
 • Kohdella työntekijöitämme oikeudenmukaisesti ja varmistaa parhaamme mukaan, että työsuhdetta, palkkaa ja irtisanomista koskevat päätökset perustuvat oleellisiin ja objektiivisiin kriteereihin.
 • Pyrkiä luomaan monimuotoisen työpaikan, jossa työntekijöiden kyvyt ja erityispiirteet pääsevät esiin. Emme suvaitse syrjintää uskonnon, rodun, ihonvärin, sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen tai poliittisen kannan perusteella.
 • Kohdella työnhakijoita kunnioittavasti ja luottamuksella, emmekä syrjiä heitä heidän antamiensa tietojen perusteella. Pyrimme olemaan esittämättä kysymyksiä, jotka saatetaan tulkita syrjiviksi.

Dansanin toimenpiteet hyvän työympäristön ja työntekijöiden viihtyvyyden eteen

 • Panostamme työviihtyvyyteen, yksilölliseen huolenpitoon, terveyteen, turvallisuuteen ja sosiaaliseen vastuuseen.
 • Arvostamme työntekijöidemme monimuotoisuutta, koska mielestämme se luo sekä sisäistä että ulkoista arvoa. Arvostamme kykyihin, koulutustaustaan, kansallisuuteen, ikään sekä sukupuoleen perustuvaa monimuotoisuutta ja valitsemme kuhunkin työtehtävään aina parhaan henkilön.
 • Kaikki työntekijät kutsutaan kerran vuodessa yksilölliseen kehityskeskusteluun, jossa laaditaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma tulevalle jaksolle.
 • Kaikki uudet työntekijät käyvät läpi perehdytysjakson. Näin he saavat työlleen hyvän alun ja oppivat tuntemaan yrityksen strategian ja arvot. Perehdytyksen aikana tutustutaan myös organisaatioon ja työntekijän käsikirjaan.
 • Noudatamme työympäristölakeja, ja vähintään kerran kolmessa vuodessa järjestettävissä työympäristöarvioinneissamme (APV) kartoitetaan sekä fyysistä että psyykkistä työympäristöä. Arvioinnissa pyritään kartoittamaan, priorisoimaan ja ratkaisemaan työympäristön mahdollisia ongelmia. Työympäristöorganisaatiomme (AMO) jäsenistössä on edustajia sekä tuotannosta että hallinnosta. Kaikilla jäsenillä on lain vaatima työympäristökoulutus. AMO pitää neljä kokousta vuodessa ja järjestää vuosittaisen työympäristökyselyn sekä kaksi turvallisuusarviointia.
 • Työympäristöä on ajateltu tiloissamme Haderslevissä. Jalkoja säästävä lattianpäällyste ja suurista ikkunoista tuleva luonnonvalo luovat hyvän työrytmin.Tuotantotilojen lämpötilaa voidaan säätää sairauksien ehkäisemiseksi.
 • Pyrimme miminoimaan melutasoa niin tuotannossa, hallinnossa kuin avokonttoreissa.
 • Meillä on kirjalliset ohjeet stressin hallinnasta ja ehkäisystä sekä stressiin liittyvien ongelmien käsittelystä päivittäisessä työssä.
 • Tuemme terveyttä edistävää toimintaa.
 • Kanttiinimme ruoka hankitaan ja valmistetaan terveellisesti ravitsemussuositusten mukaisesti. Vähennämme määrätietoisesti ruokahävikkiä ja pyrimme käyttämään tähteeksi jääneen ruoan mahdollisimman tarkasti.
 • Tupakointi sisätiloissamme on kielletty.
 • Tuemme työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa. Yritys auttaa työntekijää tarvittaessa mm. joustavien työaikojen, osa-aikaisuuden, virkavapaan tai etätyön muodossa.
 • Henkilöstökokouksia järjestetään kuukausittain. Niissä työntekijöille kerrotaan taloudesta ja muista seikoista.
  Teemme kerran vuodessa yhteisen opintomatkan, jonka tarkoituksena on lisätä ammatti-inspiraatiota ja yhteisöllisyyttä.
 • Tarjoamme kaikille tuotantotyöntekijöille työvaatteet ja turvakengät.