{{step.name}}

Priser

Valgte variant: {{priceResponseModel.Required.ExternalRef}}
{{priceResponseModel.Required.Name}}
({{priceResponseModel.Required.Price}} {{priceResponseModel.Required.Currency}})
Tilvalg
- {{option.Name}} ({{option.Price}} {{priceResponseModel.Currency}})
Total: {{priceResponseModel.TotalSum}} {{priceResponseModel.Currency}}:

45 cm

:

24,2 cm

Syvyys/paksuus:

30,9 cm

:

35 cm

:

50 cm

:

30 cm

:

1 kg

:

34 cm

:

0 cm

:

40-59 cm

:

1 KG

EAN:

5711112889807

Isometri

Download

Hoito-ohjeet

Download

Asennusohjeet

Download

3D-tiedosto - SAT-muoto

Download

Samankaltaisia ​​tuotteita