{{step.name}}

Priser

Valgte variant: {{priceResponseModel.Required.ExternalRef}}
{{priceResponseModel.Required.Name}}
({{priceResponseModel.Required.Price}} {{priceResponseModel.Required.Currency}})
Tilvalg
- {{option.Name}} ({{option.Price}} {{priceResponseModel.Currency}})
Total: {{priceResponseModel.TotalSum}} {{priceResponseModel.Currency}}

:

1,8 cm

:

100 cm

Syvyys/paksuus:

1 cm

:

3 cm

:

100 cm

:

10 cm

:

0,1 kg

:

100 cm

:

100 cm

:

0-40 cm

:

0,1 KG

:

674189970

EAN:

5711112683030

Isometri

Download

Hoito-ohjeet

Download

Hoito-ohjeet

Download

3D-tiedosto - 3DS-muoto

Download

3D-tiedosto - DWG-muoto

Download

3D-tiedosto - IGS-muoto

Download

3D-tiedosto - SAT-muoto

Download

Samankaltaisia ​​tuotteita